Skip to content

Over ons

morgenmakers

Wij zijn sociaal ontwerpers van morgenmakers. Dat betekent dat we de kracht van ontwerpen toepassen op sociale en maatschappelijke uitdagingen. Ontwerpen gaat over kijken naar kansen, om onderzoeken en uitproberen. We zetten degene om wie het gaat centraal en werken samen met alle betrokkenen. Daarbij houden we steeds de grote lijn in de gaten. Zo bouwen we een brug tussen strategische processen en de realiteit van alle dag.

Eigenwijzer

De Eigenwijzer is voortgekomen uit de vraag hoe we mensen met dementie meer thuis kunnen laten voelen bij de overstap naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis. De eerste stap die daarbij nodig is om de persoon om wie het gaat (opnieuw) beter te leren kennen.

De Eigenwijzer is ontwikkeld door morgenmakers, in co-creatie met mensen uit de zorg, mantelzorgers en mensen met dementie. We zijn steeds op zoek gegaan naar wat nodig was, wat werkte en hoe dat beter kon. Door steeds het product te testen, samen te verbeteren, en vervolgens weer te testen hebben we alle perspectieven mee kunnen nemen.

Partners

In het proces hebben we nauw samengewerkt met zorgorganisatie Oktober. Bij de ontwikkeling zijn verder zorgorganisaties Joris Zorg en Zorggroep Elde Maasduinen betrokken, net als Smith Advies&Consultancy en Rens Brankaert van het Expertise Centrum Dementie & Technoligie

De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds.