Skip to content

Echte zorg begint bij een goede babbel

Een gesprek voeren over wat iemand bezighoudt en belangrijk vindt, is niet altijd makkelijk. Zeker niet bij mensen met dementie. De Eigenwijzer Babbelbox helpt zorgmedewerkers en familie om waardevolle gesprekken te voeren en de uitkomsten te delen. Werken met de Babbelbox is leuk om te doen en draagt bij aan mensgerichte zorg.

Eigenwijzer babbelbox

In de zorg draait het om mensen. Je wilt bewoners in de ouderenzorg een echt thuis bieden. Dan is het belangrijk om te weten wat hen bezighoudt. De Eigenwijzer babbelbox is een hulpmiddel voor goede gesprekken. De box bevat onder meer tien themadoosjes met inspirerende afbeeldingen en prikkelende vragen. Deze afbeeldingen, bijbehorende tips en een emotiekaart helpen om er samen een fijn gesprek van te maken.

De Eigenwijzer babbelbox is flexibel in te zetten en steeds opnieuw te gebruiken. In de gesprekken verzamel je specifieke verhalen uit het leven van degene om wie het gaat en waar hij of zij op dit moment blij of juist verdrietig van wordt.

“Je leert bewoners beter kennen en daardoor kun je veel beter op iemands behoefte ingaan. Zo kun je echt meer kwaliteit van leven geven.”

zorginnovatiecoach Oktober

Mensgerichte zorg

De Eigenwijzer babbelbox is stapsgewijs ontwikkeld samen met ouderen,  zorgorganisaties, mantelzorgers en onderzoekers. Het is een handig hulpmiddel voor mensgerichte zorg. In woonzorgcentra kan de Eigenwijzer babbelbox een plek krijgen op de afdeling. Dan kunnen zorgmedewerkers en familie de box er af en toe bij pakken om gesprekken te voeren.

Door de uitkomsten met anderen te delen, bijvoorbeeld via de Eigenwijzer babbelposter, bied je alle betrokkenen een haakje voor een passend gesprek. 

De Babbelbox kan ook op ander manieren worden ingezet in zorgorganisaties, bijvoorbeeld bij de intake van nieuwe bewoners. Elke organisatie is anders. We denken graag met je mee over hoe het bij jullie kan worden geïmplementeerd. Neem gerust contact met onze op.

“Meneer kwam eerst nooit buiten. Nu gaat hij met mij boodschappen doen.”

zorgmedewerker Oktober

Babbelbox bij je thuis

Wil je in gesprek met je moeder, vader of partner over wat hem of haar bezighoudt? Is dat lastig, bijvoorbeeld doordat hij of zij dementie heeft? De Eigenwijzer Babbelbox kan hierbij ondersteunen.

“Mijn moeder is erg chaotisch in communicatie. De Babbelbox zorgde voor meer rust en concentratie in gesprekken.”

dochter & mantelzorger